Với 60 phút, bạn có thể tự xây dựng CRM cơ bản cho riêng mình theo đúng quy trình mà bạn muốn và điều quan trọng nhất - Ai cũng có thể làm được.
Nếu chưa dùng Autotable, bạn nên đăng ký tài khoản dùng miễn phí và tham khảo template CRM có sẵn của chúng tôi tại đây: https://autotable.vn/templates/ban-hang/dd1e7fe3d7

Trong nội dung chương trình, Autotable sẽ hướng dẫn bạn tạo CRM với các chức năng:
Quản lý thông tin contacts
Quản lý danh sách các cơ hội
Follow cơ hội với giao diện Kanban
Cấu hình phân quyền
Task Activities - quản lý tương tác giữa Sales và khách hàng.
Quản lý hợp đồng hóa đơn
Thiết lập 1 số báo cáo cơ bản (tổng doanh thu, doanh thu tháng hiện tại, tổng đơn hàng, tổng đơn hàng hiện tại, doanh thu theo sản phẩm, doanh thu theo Sales, top khách hàng mang về nhiều doanh thu nhất,...)

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!