Trong nội dung hướng dẫn này, Autotable sẽ giới thiệu anh chị mẫu quản lý thông tin nhân sự với các tính năng sau:

Quản lý thông tin cá nhân của nhân sự
Quản lý nghỉ phép:
+ Nhân sự điền form xin nghỉ phép
+ Người có thẩm quyền vào duyệt và hệ thống tự trừ đi tổng số ngày nghỉ phép năm hiện còn của nhân sự
Quản lý quá trình làm việc tại công ty:
+ Lịch sử làm việc của nhân sự tại công ty như: thăng chức, chuyển bộ phận, nghỉ việc,...
Quản lý hợp đồng, file mềm, thời gian hết hạn và tự động nhắc nhở khi sắp hết hạn
Báo cáo nhân sự: Tổng số nhân sự chính thức, thử việc, thực tập sinh, cộng tác viên,... đang làm việc; Cơ cấu nhân sự theo hình thức làm việc; Cơ cấu nhân sự tại từng phòng ban

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!