Webinar Ứng dụng Autotable với Customer Support

Xây dựng 1 ứng dụng Customer Support với quy trình sau:

Tiếp nhận ticket hỗ trợ thông qua form.
Bộ phận tiếp nhận ticket; chuyển cho bộ phận xử lý.
Bộ phận xử lý nhận được thông báo và tiến hành cung cấp câu trả lời xử lý.
Bộ phận phản hồi nhận được thông báo khi xử lý; phản hồi cho khách hàng và đóng ticket.

Nếu chưa dùng Autotable, bạn nên đăng ký tài khoản dùng miễn phí để tham khảo trước.

Agenda:

Tạo cột và cấu trúc bảng
Liên kết ticket với khách hàng
Chuyển sang Kanban view để xử lý ticket
Set Automation thông báo
Báo cáo

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!