Xây dựng ứng dụng quản lý Quy trình tuyển dụng với các chức năng sau:

Đăng tin tuyển dụng và ứng viên nhập thông tin qua form
Các bộ phận và người liên quan tham gia vào quy trình tuyển dụng tại cùng 1 nơi. Thao tác kéo thả để di chuyển trạng thái tuyển dụng của ứng viên
Phân công công việc cho người có liên quan như người liên hệ, người check CV, người phỏng vấn,...
Thông báo nhắc lịch hẹn phỏng vấn
Cmt trao đổi về ứng viên
Tự động gửi mail cho ứng viên (mail xác nhận đã nhận được CV, mail hẹn phỏng vấn, mail thông báo kết quả,...)
Quản lý, lưu trữ danh sách hồ sơ ứng viên
Xem tổng hợp báo cáo của quá trình tuyển dụng

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!