Autotable giúp bạn xây dựng và tổ chức 1 ứng dụng quản lý công việc của cá nhân và đội nhóm (hoặc thậm chí là với người ngoài tổ chức như Agency share công việc với Client,....) với các tính năng:
Cấu trúc bảng theo nhu cầu quản lý công việc.
Assign task và thiết lập deadline
Quản lý subtask
Thông báo nhắc deadline, công việc qua Telegram
Sắp xếp task theo mức độ ưu tiên, thời gian tới deadline
Đếm số ngày tới deadline
Làm việc và cộng tác tốt hơn với giao diện thẻ Kanban
Xem deadline, meeting trên giao diện lịch
Xem tổng hợp báo cáo.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!