Tích hợp Gmail:
Tự động gửi email với mức độ cá nhân hóa cao, tiết kiệm nhiều thời gian và công sức thao tác, tránh sai sót

Tích hợp Telegram
Thiết lập các thông báo tự động qua Telegram

Xem lịch sử automation: theo dõi những lệnh Automation đã được tạo và xóa, cũng như những Action mà Automation đã thực hiện

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!