Webinar Quản lý Telesales kết hợp miniCRM

Autotable sẽ giới thiệu đến bạn phương thức xây dựng bảng quản lý Telesales kết hợp miniCRM với các tính năng:

Quản lý danh sách leads
Phân chia leads cho Sales - Sales chỉ thấy được khách hàng của họ
Tích hợp với LadiPage thông qua webhook
Tự động nhắc nhở nếu có đặt lịch gọi
Báo cáo realtime hiệu quả của Telesales (số lượng cuộc gọi, tỉ lệ chốt Sales thành công,...)

00:00 Giới thiệu nội dung
1:30 Webhook
4:55 Cấu trúc bảng dữ liệu
21:15 Tích hợp LadiPage
26:34 Phân quyền theo dòng (Sales chỉ thấy lead của mình)
29:50 Setup giao diện Kanban
30:42 Setup các Automation
37:55 Setup báo cáo
49:10 Recap quy trình sử dụng của bảng
52:30 Q&A

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!