Webinar Quản lý sự kiện online với Autotable

Bảng quản lý sự kiện online (webinar) giúp bạn vừa có thể quản lý được công việc chuẩn bị cho sự kiện, vừa quản lý và tự động hóa các tương tác với khách hàng tham gia sự kiện.

Một số tính năng:

Form đăng ký tham gia sự kiện
Giao diện Kanban quản lý khách
Tự động gửi mail confirm thanh toán
Tự động gửi mail nhắc nhở tham gia
Tự động gửi mail cảm ơn và slide,...
Tự động nhắc nhở công việc, deadline (có thể qua telegram)

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!