Webinar Quản lý khóa học trung tâm ngoại ngữ với Autotable

Việc mở một trung tâm ngoại ngữ đồng nghĩa với việc bạn phải quản lý nhiều dữ liệu thông tin. Từ quản lý thông tin học viên, giáo viên, thông tin khoá học và khung giờ của các lớp,... Ngoài ra việc quản lý thông tin sẽ hiệu quả hơn khi bạn có thể dễ dàng liên kết các thông tin giúp thuận tiện tra cứu và tìm kiếm. Đồng thời, với vai trò là quản lý bạn cũng cần có cơ sở dữ liệu phân tích thông tin để dễ dàng theo dõi và đưa ra những quyết định vận hành trung tâm ngoại ngữ của mình. Trong Webinar này, Autotable xin phép được giới thiệu với bạn cách ứng dụng Autotable để quản lý một trung tâm ngoại ngữ hiệu quả.

Quản lý tất cả các khóa học của trung tâm
Quản lý học sinh và giáo viên theo từng lớp
Gửi email lịch học cho học sinh, giáo viên
Gửi email các tài liệu của khóa học
Gửi email thông báo cập nhật nếu thay đổi lịch, hoãn,...
Thống kê tổng doanh thu từ 1 lớp học

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!