Với template quản lý học viên tiềm năng, bạn có thể:
Lưu trữ thông tin lead, học viên tiềm năng: lưu lead từ landingpage, chatbot, import thủ công,...
Phân học viên tiềm năng cho nhân viên Sales
Ghi chú thông tin lịch sử tương tác khách hàng
Sales quản lý học viên tiềm năng theo pipeline tùy chỉnh
Quản lý danh sách khóa học, nắm thông tin học viên đang quan tâm khóa học nào.
Thực hiện các chiến dịch marketing như email, sms để thúc đẩy mua hàng
Báo cáo lead theo pipeline, doanh thu, doanh thu theo sales, doanh thu theo khóa học

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!