Team Autotable hân hạnh thông báo về sự hợp tác giữa Autotable và Smaxbot

Team sẽ hướng dẫn cụ thể cách ứng dụng tính năng tích hợp Autotable với Smax.bot trong buổi Webinar.

Với sự kết nối giữa Autotable và Smax.bot, bạn có thể:
Tự động lưu thông tin khách hàng trên Chatbot về Autotable
Tự động kích hoạt kịch bản Chatbot Automation trên Autotable
Tự động kiểm tra thanh toán thành công và xác nhận qua email, messenger
Cấu trúc bảng dữ liệu, tính toán và báo cáo trên Autotable

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!