Bạn có thể tự thiết kế CRM bất động sản với các tính năng và quy trình phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp. Nội dung trong webinar này, Autotable sẽ giới thiệu tới bạn những nội dung dưới đây:

Quản lý danh sách khách hàng
Quản lý sản phẩm
Quản lý danh sách cơ hội bán hàng
Tự động gửi email
Chia lead cho Sales
Log tương tác của Sales
Quản lý hợp đồng và các giấy tờ liên quan
Theo dõi thanh toán

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!