Bạn có thể dễ dàng thiết lập một ứng dụng quản lý Xuất - Nhập - Tồn kho với Autotable

Nhập thông tin xuất - nhập kho
Khóa dòng sau khi nhập xong dữ liệu
Số lượng tính thẻ kho
Quản lý, tính toán tồn kho
Quản lý khách hàng, nhà cung cấp
Báo cáo doanh thu, tổng giá trị hàng tồn kho, tổng số lượng tồn kho, top hàng nhập kho, top hàng xuất kho,...

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!