Với Autotable, bạn có thể dễ dàng quản lý công việc nói chung và lịch Content nói riêng:
Plan content theo tuần, tháng
Giao bài cho người thực hiện
Thiết lập deadline và nhắc nhở hạn deadline tự động trước 1 khoảng thời gian qua Autotale/Telegram,...
Xem lịch content của tuần, tháng với giao diện Calendar
Xem trạng thái của bài viết dễ dàng với giao diện Kanban
Báo cáo công việc với biểu đồ trực quan

Nội dung:

00:26 - Quy trình tạo bảng quản lý
01:47 - Tạo các cột và loại cột cần thiết cho bảng
15:08 - Tạo các giao diện xem thông tin: Bảng, Kanban, Calendar
20:20 - Tạo báo cáo bằng biểu đồ trực quan

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!