Trong nội dung webinar, Autotable sẽ giới thiệu bạn template quản lý công nợ với các tính năng sau:

Quản lý hợp đồng, khách hàng.
Phân quyền để mỗi Sales chỉ thấy khách hàng, hợp đồng của mình.
Theo dõi thông tin hợp đồng: có tổng giá trị bao nhiêu, đã thu bao nhiêu và còn nợ bao nhiêu
Theo dõi thông tin khách hàng: có bao nhiêu hợp đồng, tổng giá trị bao nhiêu và còn nợ bao nhiêu.
Theo dõi công nợ của từng khách hàng đã vượt ngưỡng hay chưa để có thể quyết định thu hồi công nợ và kí hợp đồng mới.
Sales điền vào form sau khi thu tiền từ khách hàng. Kế toán/quản lý sẽ kiểm tra thông tin và khóa dữ liệu.
Biểu đồ báo cáo: Tổng doanh thu, tổng tiền đã thu, tổng công nợ còn, công nợ/doanh thu theo KH

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!