Trường Website Autotable

Trường Website Autotable lưu trữ đường link bất kỳ và có thể ngay lập tức truy cập thông qua đường link đã lưu trong Bảng. Bạn có thể truy cập trang web đã lưu với 2 tùy chọn “Mở tab mới” và “Mở cửa sổ mới”.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!