Trường Văn bản dài Autotable

Trường Văn bản dài trong Bảng dữ liệu Autotable quy định dữ liệu dạng ký tự (đoạn văn dài) khi nhập liệu và phù hợp để lưu dữ liệu như những lời bình luận, hướng dẫn, hoặc nội dung miêu tả chi tiết về một đối tượng,…

Để tạo Trường Văn bản dài, bạn có thể tạo thêm cột mới và click phải vào cột vừa tạo và chọn trường Văn bản dài, và đặt tên cho cột này. Bạn có thể xem hướng dẫn cụ thể sau:

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!