Trường Tiêu đề Autotable

Trường Tiêu đề Autotable cho phép bạn nhập loại dữ liệu văn bản ngắn dạng chữ. Bạn nên chọn trường Tiêu đề khi muốn nhập tên người ( khách hàng, đối tác, nhân viên, team member, thành viên,…), tên sự kiện, tên dự án,…

Để tạo Trường Tiêu đề, bạn có thể tạo + Thêm cột mới và chọn Tiêu đề, và đặt tên cho cột này.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!