Trường Tiến độ Autotable

Trường Tiến độ Autotable giúp bạn cập nhật và theo dõi tiến độ công việc, nhiệm vụ và dự án một cách trực quan.


Mức độ gia tăng của mỗi ô trong trường tiến độ được thay đổi thủ công nên sẽ khác trường Tiến độ tự động. Bạn có thể tùy chỉnh giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất hiển thị trên thanh tiến độ.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!