Trường Số tự động Autotable

Trường Số tự động Autotable sẽ tự động tạo số thứ tự cho Dòng dữ liệu theo thứ tự tăng dần.

Tuy nhiên bạn vẫn có thể nhập lại số khi cần với tùy chọn “Đánh lại số”.

Khi bạn kéo thả, thêm dòng ở giữa các dòng, Trường số tự động sẽ vẫn giữ nguyên thứ tự đánh số theo sắp xếp từ mới đến cũ chứ không theo thứ tự của dòng

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!