Trường Số Autotable

Trường Số Autotable cho phép bạn tận dụng dữ liệu số cho việc quản lý công việc.

Khi tạo Trường dữ liệu này, bạn có thể lựa chọn và chỉnh sửa định dạng cho số liệu: đơn vị, công thức tính ở tổng, số thập phân/số nguyên, cho phép nhập số âm.


Với tùy chỉnh Đơn vị, bạn có thể lựa chọn đơn vị tiền tệ, đơn vị phần trăm, hoặc một đơn vị tự tạo khác. Đồng thời chọn vị trí hiển thị đơn vị ở bên phải hay bên trái số liệu.

Ngoài ra trường Số còn cho phép tùy chỉnh nhập giá trị số nguyên/ số thập phân, hoặc cho phép nhập số âm.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!