Trường Phân công Autotable

Trường Phân công Autotable cho phép người dùng phân công và giao việc cho các thành viên trong team, cho nhân viên, và những người liên quan được mời tham gia quản lý nhóm.

Để sử dụng được trường Phân công, trước tiên bạn phải chia sẻ bảng với ít nhất một người khác để có thể phân công công việc.

Người dùng được phân công sẽ nhận được thông báo từ Hệ thống về việc họ được phân công dữ liệu trên Bảng
Bạn chỉ có thể phân công đối với những tài khoản Autotable đã được chia sẻ Bảng, do đó sẽ có trường hợp mặc dù bạn đã chia sẻ Bảng cho một địa chỉ email mà họ chưa tạo tài khoản trên Autotable thì bạn cũng không tìm thấy tài khoản của họ để phân công

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!