Trường Ngày giờ Autotable

Trường Ngày giờ Autotable lưu trữ dữ liệu dạng thời gian như hạn chót nộp kế hoạch, ngày diễn ra sự kiện, hoặc lên lịch hẹn gặp hoặc gọi điện cho khách hàng.

Để tạo trường Ngày giờ cho cột, bạn chọn + Thêm cột và chọn Ngày giờ.


Khi tạo Trường dữ liệu này bạn cần định dạng thời gian cụ thể như:
Ngày tháng (dd/mm/yyyy)
Ngày theo định dạng Mỹ (mm/dd/yyyy)
Ngày theo định dạng ISO (yyyy-mm-dd)
Giờ
Ngày và giờ
Tháng (mm/yyyy)
Tháng (dd/mm)

Bạn có thể thiết lập cột thời gian được tự điền khi dòng mới được tạo
Cột thời gian được sử dụng trong rất nhiều các tính năng liên kết như kích hoạt Automation, Biểu đồ, v.v... Do đó việc lựa chọn Định dạng thời gian sẽ có khả năng ảnh hưởng tới các chức năng khác
Việc thay đổi định dạng thời gian, ví dụ từ Giờ chuyển sang Tháng có khả năng làm sai lệch các thiết lập Automation của người dùng đối với các chức năng kích hoạt Automation theo thời gian
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!