Trường ID Autotable

Trường ID Autotable tổng hợp những chuỗi ký tự ngẫu nhiên cho mỗi dòng dữ liệu trong bảng (thích hợp để làm ID sản phẩm,….).

Xem video dưới đây để được hướng dẫn cách tạo trường ID trong bảng dữ liệu Autotable.

Trường ID có thể thiết lập tối thiểu 6 ký tự bao gồm số và chữ.
Bạn có thể tạo ra mã ID phức tạp hơn bằng việc sử dụng Trường công thức (Hàm Concatenate) để kết hợp giữa Trường ID và tiền tố hay hậu tố đặc biệt của bạn cho mỗi dòng.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!