Trường Đính kèm Autotable

Trường Đính kèm Autotable cho phép bạn lưu nhiều loại dữ liệu khác nhau bao gồm: hình ảnh, những tập tin word, powerpoint,...

Để tạo trường Đính kèm trong bảng Autotable, bạn hãy chọn +Thêm cột và chọn Đính kèm, di chuyển chuột đến ô trong dòng mà bạn muốn lưu Đính kèm, chọn dấu cộng và chọn tập tin hoặc hình ảnh mà bạn muốn lưu.

Dung lượng file đính kèm có thể ảnh hưởng tới dung lượng sử dụng tài khoản của bạn
Bạn có thể đính kèm File có dung lượng tối đa 20 MB

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!