Trường Địa chỉ Autotable

Trường Địa chỉ Autotable giúp lưu thông tin địa chỉ liên kết với Google Map, giúp bạn tìm kiếm và định vị một cách dễ dàng chỉ với một cái click chuột.

Khi bạn click vào dữ liệu thuộc Trường địa chỉ, hệ thống sẽ tự Redirect bạn tới Google Maps để bạn có thể thực hiện các chức năng tìm kiếm lộ trình phù hợp

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!