Trường Đánh giá Autotable
Trường Đánh giá cho phép người tạo và người tham gia nhập liệu đánh giá độ hài lòng , đánh giá hiệu quả công việc, đánh giá độ gấp rút, đánh giá độ phù hợp,…


Trường Đánh giá chấm điểm theo hệ 5 sao. Người dùng có thể tùy chỉnh mức độ đánh giá từ 1 đến 5 theo ý muốn và thay đổi biểu tượng khác có trong tùy chọn.

Bạn có thể dùng tùy chọn “Đặt tên giá trị” để ghi chú cho ý nghĩa của đánh giá. Sau khi đặt giá trị, Trường dữ liệu sẽ hiển thị ghi chú đánh giá của bạn.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!