Tích hợp với Telegram - Nhận thông báo từ Autotable trên Telegram

Thiết lập Tích hợp hệ thống trong Automation cho phép bạn kết hợp dữ liệu trong Bảng Autotable với nhiều ứng dụng khác nhau để mang lại hiệu quả tốt nhất cho công việc của bạn. Trong đó bao gồm tính năng tích hợp Autotable Bot với Telegram.

Autotable Bot là Telegram Bot của Autotable đã được thiết lập sẵn trên Telegram. Telegram cho phép bạn Invite Autotable Bot vào group Chat trên Telegram để nhận được thông báo được thiếp lập tại chức năng Automation của Autotable.

Hướng dẫn tích hợp Bảng dữ liệu với Telegram
Để có thể tích hợp Bảng dữ liệu với Telegram, bạn hãy làm theo hướng dẫn trong video sau đây:

Chọn tính năng Automation trong bảng, chọn Tích hợp hệ thống, chọn + Thêm thích hợp, và chọn Telegram

Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết trong Video sau:Sau khi đã chọn Tích hợp Telegram xong, bạn hãy chọn tiếp Automations để tạo tính năng gửi thông báo

Trong phần Khi:
Chọn Autotable
Chọn cột dữ liệu mà bạn quan tâm (thông báo sẽ được gửi đến dựa trên những thay đổi trong cột dữ liệu này)
Chọn một trong các lựa chọn: “Thay đổi”, “Thay đổi thành”, “Thay đổi từ…thành…”

Trong phần Thì:
Chọn Telegram Bot
Chọn Gửi tin thông báo
Nhập ID của kênh chat (vào Telegram để lấy ID bạn cần)

Để lấy ID, bạn hãy vào ứng dụng Telegram, sau đó:
Trên thanh tìm kiếm gõ Autotable Bot
Chọn START hoặc nhập /getid để lấy ID bạn cần
Copy ID hiển thị
Quay lại ứng dụng Autotable và paste ID vừa lấy
Chọn Thêm vào bảng

Bạn có thể test lại, nếu nhận được tin nhắn thông báo từ Telegram thì chúc mừng bạn đã thiết lập thành công.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!