Tích hợp Gmail với Autotable

Thiết lập Tích hợp hệ thống trong Automation cho phép bạn kết hợp dữ liệu trong Bảng Autotable với nhiều ứng dụng khác nhau để mang lại hiệu quả tốt nhất cho công việc của bạn. Trong đó bao gồm tính năng tích hợp Autotable với Gmail.

Tích hợp tài khoản Gmail của bạn với Autotable giúp bạn thiết lập các Automation tự động gửi mail khi dữ liệu đạt điều kiện được thiết lập sẵn. Một số tính năng chính của Tích hợp Gmail bao gồm:
Thiết lập điều kiện kích hoạt gửi mail theo nhu cầu
Sử dụng Trường email trong Autotable làm địa chỉ gửi mail
Soạn Email tự động theo các trường dữ liệu trong Autotable

Để có thể tích hợp Bảng dữ liệu với Gmail, bạn hãy làm theo hướng dẫn trong video sau đây:Chọn tính năng Automation trong bảng
Chọn Tích hợp hệ thống
Chọn +Thêm thích hợp
Chọn Gmail
Đặt Tên tích hợp
Chọn Email hoặc Username
Làm theo hướng dẫn để lấy Mật khẩu

Lưu ý: Nếu tài khoản Gmail của bạn chưa tạo bảo mật 2 lớp hãy chọn đường link thứ 2. Nếu đã tạo bảo mật 2 lớp cho Gmail, bạn có thể bỏ qua bước nàySau khi đảm bảo Gmail của bạn đã có bảo mật 2 lớp, bạn tiến hành thực hiện các bước tiếp theo sau:
- Để lấy Mật khẩu, hãy click vào đường link đầu tiên
Chọn ứng dụng Thư
Chọn thiết bị bất kỳ
Copy dãy 16 ký tự (đây là Mật khẩu bạn cần)
Quay trở lại ứng dụng Autotable để paste Mật khẩu vừa lấy
Chọn Kiểm tra cấu hình để đảm báo kết nối của bạn thành công
Chọn Thêm

Sau khi đã chọn Tích hợp Gmail xong, bạn hãy chọn tiếp Automations để tạo tính năng gửi thông báo
- Trong phần Khi:
Chọn Autotable
Chọn cột dữ liệu mà bạn quan tâm (thông báo sẽ được gửi đến dựa trên những thay đổi trong cột dữ liệu này)
Chọn một trong các lựa chọn: “Thay đổi”, “Thay đổi thành”, “Thay đổi từ…thành…”

- Trong phần Thì:
Chọn Gmail (tên tích hợp Gmail)
Chọn Gửi mail
Soạn Mail
Chọn Thêm vào bảng

Bạn có thể test lại, nếu nhận được mail từ Gmail thì chúc mừng bạn đã thiết lập thành công.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!