Tạo trang Dashboard Autotable
Công cụ Dashboard trong bảng Autotable giúp người dùng tạo ra các Biểu đồ, Báo cáo từ chính dữ liệu tại Bảng. Dashboard là công cụ báo cáo đắc lực cho tổ chức của bạn, đặc biệt là đối với lượng dữ liệu lớn và liên tục thay đổi.

Với trang Dashboard bạn có thể tạo ra 6 loại biểu đồ bao gồm:

Biểu đồ tròn
Biểu đồ đường
Biểu đồ vùng
Biểu đồ cột
Bảng tổng hợp
Số liệu tổng hợp

Tạo trang Dashboard Autotable
Bạn có thể dễ dàng tạo trang Dashboard trong bảng Autotable bằng cách chọn dấu cộng “+” trên thanh quản lý trang dữ liệu, và chọn Dashboard như trong hình.


Trong trang Dashboard Autotable bạn có thể lựa chọn các dạng biểu đồ khác nhau để phù hợp với dữ liệu bạn muốn tổng hợp. Ngoài ra còn có tính năng Lọc dữ liệu, Bảng thống kê và Số liệu tổng hợp.

Cập nhật Dữ liệu trang Dashboard

Autotable cho phép rất nhiều người dùng cùng thao tác trực tuyến trên một Bảng, do đó khi bạn xem dữ liệu tại trang Dashboard, dữ liệu cập nhật có thể không chính xác so với thực tế. Để kiểm tra sự thay đổi của dữ liệu so với thực tế tại từng thời điểm, người dùng có thể sử dụng chức năng Cập nhật dữ liệu của Dashboard.

Nút cập nhật dữ liệu của Dashboard
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!