Tạo Số liệu tổng hợp trong trang Dashboard

Số liệu tổng hợp tập trung vào thông tin số liệu mà người dùng quan tâm chú ý nhất trong Bảng dữ liệu Autotable. Bạn có thể tạo nhiều số liệu tổng hợp để theo dõi nhiều thông tin khác nhau.

Ví dụ Số liệu tổng hợp

Tạo Số liệu tổng hợp
Để tạo Số liệu tổng hợp trong trang Dashboard Autotable, hãy làm theo các bước:
- Trong trang Dashboard của Autotable chọn Thêm tiện ích và chọn Số liệu tổng hợp
- Tiến hành cài đặt dữ liệu
Đặt tên cho bảng Số liệu tổng hợp
Chọn trang chứa số liệu bạn muốn tổng hợp
Chọn cột số liệu cần tổng hợp
Chọn công thức
Chọn đơn vị

Lọc Số liệu tổng hợp
Để lọc Số liệu tổng hợp, hãy làm theo các bước:
Chọn Bộ lọc trong phần cài đặt Số liệu tổng hợp
Chọn +Thêm Bộ lọc
Chọn cột chứa dữ liệu để lọc theo
Và chọn các bước tùy chỉnh cho số liệu theo ý bạn.
Hãy nhớ chọn Lưu

Xem video dưới đây để được hướng dẫn chi tiết cách thực hiện.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!