Tính năng Sắp xếp

Tính năng tùy chỉnh Sắp xếp Autotable cho phép thay đổi thứ tự của các dòng theo dựa trên một hoặc nhiều Trường dữ liệu. Điều này có nghĩa là bạn có thể sắp xếp dòng theo tên, ngày tháng, số,… từ đó mang đến góc nhìn toàn diện hơn về dữ liệu của bạn.

Khi tùy chỉnh Sắp xếp, bạn cần chọn một cột/ Trường dữ liệu để dựa vào đó sắp xếp các Dòng, sau đó chọn thứ tự sắp xếp “A → Z” (tăng dần, chữ cái từ a đến z,…)hoặc từ “Z → A” (giảm dần, chữ cái từ z đến a,…).

Bạn có thể sắp xếp dựa trên nhiều Trường dữ liệu cùng một lúc.

Xem hướng dẫn trong video dưới đây để hiểu rõ hơn cách thực hiện:

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!