Khi chạy các campaign về giảm giá, khuyến mãi, số lượng khách hàng đăng ký quá nhiều sẽ dẫn đến việc nhân sự không đủ để chăm sóc kịp thời - rất dễ dẫn đến việc rớt, mất khách.

Sử dụng template này trên Autotable sẽ giúp bạn:

Đồng bộ data khách hàng điền thông tin nhận khuyến mãi từ chatbot
Tự động gửi mail/sms/chatbot mã giảm giá cho khách hàng (hoặc gửi voucher bằng ảnh chứa QR code)
Tracking những khách hàng đã sử dụng mã để mua hàng
Tự động gửi email remind khách hàng chưa dùng mã

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!