1️⃣ Subscription Management
🔸Quản lý thông tin khách hàng, sản phẩm, thời gian sử dụng
🔸Quản lý các khuyến mãi như giảm giá, tặng thêm thời gian sử dụng
🔸Tự động nhắc nhở khách hàng trước xx ngày hết hạn, đề nghị gia hạn thời gian sử dụng
🔸Tự động nhắc Sales follow khi tài khoản sắp hết hạn

2️⃣ Automatic Payment & Bank Transactions
🔸Đồng bộ tất cả các giao dịch của tài khoản ngân hàng
🔸Tự động nhận diện các giao dịch mua hàng của khách hàng và gửi email xác nhận thanh toán
🔸Tự động thông báo cho Sales biết khách hàng của mình đã thanh toán để tiếp tục quy trình mà không cần chờ thông báo từ kế toán

3️⃣ Report
🔸Tổng doanh thu: Tổng tất cả doanh thu sau thuế (nếu có)
🔸Doanh thu dự kiến: Doanh thu kì vọng trong tương lai từ các đơn hàng đang ở trạng thái Payment Pending hoặc Opportunity
🔸Doanh thu từ khách hàng mới: Tổng tất cả doanh thu từ khách hàng mới
🔸Khách hàng gia hạn: Tổng tất cả doanh thu từ khách hàng cũ (gia hạn)
🔸Trung bình: Doanh thu trung bình trên một đơn hàng
🔸Tổng khách hàng Active: tổng khách hàng đang ở sử dụng sản phẩm (đã trả phí)
🔸Tổng khách hàng Churn: tổng khách hàng không gia hạn khi hết hạn hoặc Opportunity nhưng không mua hàng
🔸Đơn hàng đang follow: Số lượng khách hàng đang follow, bao gồm cả khách hàng mới và khách hàng đang trong giai đoạn gia hạn
🔸Doanh thu theo trạng thái
🔸Doanh thu theo Sales
🔸Doanh thu theo tháng

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!