Phân quyền theo dòng Trong Bảng dữ liệu Autotable

Phân quyền theo dòng là chức năng cho phép Chủ quản của Bảng thiết lập phân quyền dữ liệu cụ thể cho từng cá nhân thông qua cột Phân công. Khi Chức năng phân quyền theo dòng được kích hoạt, ngoại trừ User chủ quản của Bảng, chỉ có nhưng User được phân quyền với từng dòng mới được hiển thị dữ liệu dòng đó trên Bảng.

Để thực hiện phân quyền theo dòng, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:
Tạo một cột có Trường Phân công
Chọn dấu Ba chấm dọc trên thanh các phím chọn tùy chỉnh và chọn Phân quyền từng dùng
Tại Phân quyền dòng dựa theo cột chọn cột có Trường Phân công
Chọn Xong để hoàn tất thao tác cài đặt.

Khi này người tham gia quản lý bảng theo cách bạn đã phân quyền sẽ chỉ nhìn thấy những dòng mà bạn giao.

Xem Video hướng dẫn sau để hiểu rõ hơn cách thực hiện:

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!