Phân quyền theo cột trong Bảng dữ liệu Autotable

Phân quyền theo cột đảm bảo chỉ có người được phân quyền mới có thể nhìn thấy và thao tác với những dữ liệu có trong cột mà họ được phân quyền để quản lý.

Để thực hiện phân quyền theo cột trong bảng dữ liệu Autotable, bạn hãy thực hiện theo các bước:

Di chuyển con trỏ đến cột mà bạn muốn phân quyền
Click chuột phải vào ô tiêu đề của cột đó
Chọn "Phân quyền"
Chọn Email của những thành viên mà bạn muốn phân quyền quản lý cột
Chọn "Xong"

Sau khi phân quyền chỉ có người được phân quyền có thể nhìn thấy cột, nên nếu bạn cũng muốn nhìn thấy những cột này, hãy đảm bảo bạn đã thêm email của mình vào những thành viên tham gia quản lý cột đó.

Lưu ý: Chỉ có quyền chủ quản mới được thiết lập Phân quyền cột

Để hủy bỏ phân quyền theo cột hãy thực hiện theo hướng dẫn sau

Lưu ý: chỉ có những thành viên được phân quyền quản lý cột mới có thể hủy bỏ phân quyền theo cột.
Di chuyển con trỏ đến cột mà bạn muốn phân quyền
Click chuột phải vào ô tiêu đề của cột đó
Chọn "Phân quyền"
Loại bỏ Email của những thành viên hiện đang được phân quyền quản lý cột.
Chọn "Xong"

Sau khi hủy bỏ phân quyền theo cột, cột sẽ được hiển thị trở lại trong bảng quản lý dữ liệu của tất cả các thành viên.

Hãy tham khảo video dưới đây để hiểu rõ hơn cách thực hiện phân quyền theo cột trong Bảng dữ liệu Autotable"

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!