Tính năng Lọc

Tính năng tùy chỉnh Lọc Autotable hỗ trợ sàng lọc những Dòng dữ liệu bạn cần và loại bớt những dòng dữ liệu không liên quan. Bằng cách này, bạn không phải tốn công sức và thời gian tìm kiếm dữ liệu trong cả trang mỗi khi cần.

Khi click chọn nút tùy chỉnh Lọc, bạn sẽ thấy dòng chú ý “Không có bộ lọc nào” (nếu bạn chưa tạo tùy chỉnh lọc).

Để tạo bộ Lọc, click chọn nút tùy chỉnh Lọc, chọn “+Thêm bộ lọc”. Từ cửa sổ hiển thị ngay sau đó, chọn Trường dữ liệu bạn muốn áp dụng lọc.

Mỗi Trường dữ liệu được chọn sẽ cho một kết quả khác nhau, bạn có thể áp dụng nhiều Trường dữ liệu để lọc cùng một lúc.

Xem hướng dẫn trong video dưới đây để hiểu rõ hơn cách thực hiện:

Lưu ý: khi sử dụng bộ Lọc, dòng mới được tạo ra do chưa có dữ liệu nên không thỏa điều kiện của bộ Lọc để hiển thị.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!