Cách Link dữ liệu nhiều dòng theo bộ lọc

Link dữ liệu nhiều dòng là hình thức thiết lập liên kết giữa dữ liệu từ 1 Bảng với các dữ liệu có cùng đặc điểm ở Bảng cần liên kết. Đây là chức năng cho phép khi mỗi dữ liệu sinh ra ở Bảng liên kết có cùng đặc điểm với Thiết lập của Link bộ lọc thì hệ thống sẽ tự động tạo ra kết nối giữa 2 dữ liệu với nhau.

Ví dụ: Khi bạn có 1 bảng danh sách khách hàng và một bảng các giao dịch của tất cả khách hàng. Bạn muốn tự động liên kết tất cả các giao dịch có cùng đặc điểm là từ Khách hàng A, bạn có thể tạo liên kết Link nhiều dòng để tự động cập nhật các giao dịch mới liên quan đến khách hàng này. Lúc này khi mỗi giao dịch được sinh ra có thông tin là Khách hàng A, thì ở Bảng Danh sách khách hàng, cột Link sẽ tự động thêm vào liên kết với giao dịch ở Bảng Danh sách giao dịch.

|Bạn có thể tạo ra bộ lọc liên kết với nhiều giá trị

Để tạo Link theo bộ lọc bạn cần thực hiện các bước tương tự như tạo Trường Link Autotable
Tiếp theo bạn thực hiện theo các bước sau:
Khi tiến hành chọn dữ liệu click chọn dấu cộng trong ô dữ liệu
Chọn Nhiều dòng
Chọn +Thêm bộ lọc
Và chọn bộ lọc theo nhu cầu của bạn
Mỗi bảng, mỗi cột dữ liệu sẽ có nhu cầu liên kết bộ lọc khác nhau nên trong bài này sẽ chỉ hướng dẫn tổng quan chứ không đi quá sâu vào chi tiết

Bạn có thể xem video dưới đây để được hướng dẫn chi tiết cách tạo link theo bộ lọc

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!