Kết nối Autotable - CF7

Chức năng: Đồng bộ user đăng ký form bằng plugin CF7 trên website Wordpress

Tự động cập nhật thông tin khách hàng điền form:
Tạo 1 dòng mới
Hoặc cập nhật dữ liệu nếu đã tồn tại email/SĐT trong hệ thống

Gợi ý thêm 1 số ứng dụng:
Chia lead cho team follow, có thể kết hợp theo phân quyền từng dòng để bảo mật lead của từng sales.
Thông báo khi có lead mới qua Telegram/Gmail
# Hướng dẫn cách kết nối:
Bước 1: Tìm kiếm và active plugin CF7 to Webhook như hình (trong trường hợp bạn đã active plugin CF7)
Plugin: CF7 to Webhook

Bước 2: Tại trang Autotable, tạo các cột tương ứng để lưu thông tin khách hàng điền form.
Click vào Automation --> Thêm automation

Tạo cột dữ liệu tương ứng

Bước 3: Tại mục Khi điều này xảy ra, chọn Webhook và sao chép đường dẫn Webhook

Sao chép đường dẫn Webhook
Bước 4: Tại giao diện của CF7, sau khi tạo xong các trường của form, bạn chuyển sang mục Webhook (nếu không có phần này, có thể bạn chưa hoàn thành bước 1)
Bấm chọn ở phần Send to Webhook
Dán đường dẫn Webhook đã sao chép ở bước 3 vào phần Webhook URL

Nhấn Save

Thiết lập Webhook
Bước 5: Tiến hành đăng ký mẫu qua form vừa cấu hình. Sau khi điền form, tại giao diện Autotable đang thiết lập, bạn bấm vào "Kiểm tra dữ liệu mẫu", các giá trị bạn vừa điền form sẽ xuất hiện. Match các giá trị này với các cột dữ liệu đã tạo tương ứng

Lưu dữ liệu về Autotable

Tới đây bạn lưu lại cấu hình và hoàn tất quá trình thiết lập
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!