Kết nối LadiPageChức năng: tự động cập nhật thông tin khi khách hàng submit form:
Tạo 1 dòng mới
Hoặc cập nhật dữ liệu nếu đã tồn tại email/SĐT trong hệ thống

Gợi ý thêm 1 số ứng dụng:
Chia lead cho team follow, có thể kết hợp theo phân quyền từng dòng để bảo mật lead của từng sales.
Thông báo khi có lead mới qua Telegram/Gmail
Tracking - Báo cáo nguồn lead thông qua UTM

Hướng dẫn cách kết nối:

Bước 1: Tại trang Autotable, tạo các cột tương ứng để lưu thông tin khách hàng điền form.
Click vào Automation --> Thêm automation

Tạo cột dữ liệu tương ứng

Bước 2: Tại mục Khi điều này xảy ra, chọn Webhooksao chép đường dẫn Webhook

Sao chép đường dẫn webhook

Bước 3: Ở LadiPage, tại form cần kết nối, vào phần Lưu Data --> Thêm mới --> Chọn tài khoản liên kết mới --> Sử dụng loại tài khoản API

Thêm mới cấu hình form

Bước 4: Cấu hình tài khoản liên kết bên LadiPage
Nhập tên lưu trữ
Dán đường dẫn webhook đã sao chép ở bước 2 vào API URL
Chọn API content type là application/json
Nhấn chọn và gửi API qua LadiPage

Cấu hình tài khoản liên kết

Đồng bộ dữ liệu giữa form landingpage và Autotable######
Khi tạo form, mỗi trường dữ liệu của form tương ứng với một Tên lấy dữ liệu khác nhau

Tên lấy dữ liệu

Tên lấy dữ liệu sẽ hiển thị ở cột bên trái trong phần cấu hình tài khoản liên kết. Bạn nhập tất cả Tên lấy dữ liệu vào đây --> Nhấn Cập nhật

Nhập tên lấy dữ liệu

Bước 5: Quay lại giao diện Lưu Data ở bước 3, nhấn Làm mới lại danh sách và chọn cấu hình form vừa thiết lập, sau đó nhấn cập nhật

Bước 6: Kiểm tra kết quả

Tiến hành đăng ký mẫu qua form trên landingpage. Sau khi điền form, tại giao diện Autotable đang thiết lập Automation, bạn bấm vào Kiểm tra dữ liệu mẫu, các giá trị bạn vừa điền form sẽ xuất hiện. Match các giá trị này với các cột dữ liệu đã tạo tương ứng

Lưu dữ liệu về Autotable

Tới đây, bạn nhấn Xong để lưu lại và hoàn tất quá trình thiết lập.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!