Giao diện Kanban Autotable
Kanban là phương pháp Agile và nguồn gốc Kanban được phát triển vào cuối những năm 1940 bởi một kỹ sư người Nhật tên là Taiichi Ohno. Bảng Kanban là công cụ để trực quan hóa công việc. Bảng Kanban bao gồm các cột tương ứng với trạng thái của công việc, mỗi công việc khi ở trạng thái nào thì được đặt ở cột tương ứng.

Giao diện Kanban của Autotable chuyển dữ liệu từ dạng các dòng của Bảng thành các thẻ có thể kéo thả giữa các cột được thiết lập bằng 1 Trường Dropdown bất kỳ của Bảng.


Tạo Giao diện Kanban
Để tạo chế độ xem Kanban mới, bạn hãy chọn nút đầu tiên trên Thanh Tùy chỉnh, từ menu thả xuống chọn Dạng Kanban. Sau đó, bạn sẽ được nhắc chọn một trong các trường của bảng để tạo ngăn xếp.Lưu ý:
Bạn chỉ có thể tạo Giao diện Kanban với trường dữ liệu loại Dropdown.
Mỗi Giao diện Kanban bạn chỉ có thể biểu diễn một trường Dropdown.
Bạn có thể tạo nhiều diện Kanban, không giới hạn về số lượng.

Sắp xếp lại cột và thẻ trong
Khi tạo Giao diện Kanban, thứ tự các cột được xác định bởi thứ tự của tùy chọn trong trường Dropdown. Bạn có thể di chuyển các cột bằng cách nhấp và kéo trên các tiêu đề ngăn xếp. Ngăn xếp duy nhất không thể di chuyển là ngăn xếp “Chưa phân loại” ngoài cùng bên trái.

Lưu ý rằng việc kéo ngăn xếp sẽ thay đổi thứ tự của các tùy chọn được chọn trong menu cấu hình trường chọn đơn, điều này có thể ảnh hưởng đến sự xuất hiện của các dạng xem khác.

Việc sắp xếp lại này sẽ thuận tiện trong những trường hợp theo dõi tình trạng dự án. Khi một dự án thay đổi tình trạng (planning, demo, triển khai, hoàn thành,…), bạn có thể kéo dự án ở vị trí hiện tại sang vị trí tình trạng khác một cách nhanh chóng và thuận tiện.Thu nhỏ và mở rộng ngăn
Thu gọn ngăn bằng cách click chọn mũi tên ở cuối năng, bạn cũng có thể mở rộng ngăn bằng các tương tự.

Tùy chỉnh thẻ
Tùy chỉnh thẻ cho phép bạn hiển thị thêm những thông tin bạn quan tâm và muốn theo dõi trong chế độ Kanban, hoặc ẩn đi những trường không liên quan cho quá trình quản lý, giúp bạn tập trung vào những loại dữ liệu chính.Đổi tên cột và xóa

Autotable

Cột “Chưa phân loại”
Nếu một dòng dữ liệu không có giá trị trong trường Dropdown được sử dụng để tạo dạng xem kanban, dòng đó sẽ xuất hiện trong ngăn xếp “Chưa phân loại” ngoài cùng bên trái.

Autotable
Cột “Chưa phân loại”, giống như các cột khác, có thể được thu gọn

Nếu một thẻ được kéo từ cột “Chưa phân loại” sang cột khác, giá trị của trường Dropdown của thẻ sẽ thay đổi theo. Ngược lại, nếu một thẻ đã phân loại được đưa vào cột “Chưa phân loại”, thì giá trị trường của thẻ sẽ bị xóa.

Tạo thêm cột Giao diện Kanban của Autotable
Để thêm một cột mới, hãy nhấp vào tùy chọn “Thêm cột” ở ngoài cùng bên phải của các cột. Theo đó, việc tạo một cột mới sẽ tạo ra một tùy chọn mới trong trường Dropdown.


Để thêm thẻ mới cho cột vừa tạo hoặc trong những cột đã có, bạn hãy click chọn “Thêm cột mới” và thực hiện nhập liệu cho thẻ vừa tạo. Xem video hướng dẫn sau để hiểu rõ hơn chi tiết.


Thẻ được tạo mới trong Kanban sẽ tự động cập nhật và đồng bộ vào bảng chính của trang dữ liệu.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!