Giao diện Bảng Autotable

Giao diện Bảng là giao diện mặc định của bất kỳ bảng dữ liệu Autotable nào khi vừa được tạo. 1 Bảng dữ liệu của Autotable được cấu trúc theo dạng lưới bởi 2 yếu tố chính:

Cột dữ liệu
Cột dữ liệu là hình thức hiển thị của các ô dữ liệu có cùng định dạng theo chiều dọc. Ví dụ: cột dữ liệu thời gian bao gồm các Ô dữ liệu có cùng định dạng là thời gian/ Ô dữ liệu Loại cuộc họp có cùng định dạng là Lựa chọn/ Ô dữ liệu nội dung cuộc họp có cùng định dạng là Chữ (text)
Tùy chỉnh định dạng dữ liệu cho cột dữ liệu đảm bảo tất cả người dùng thao tác nhập liệu trên Bảng cùng định dạng, giúp tránh sai sót khi thiết lập biểu đồ, chuyển dữ liệu giữa các ứng dụng.

Ví dụ về cột dữ liệu

Dòng dữ liệu
Dòng dữ liệu là tập hợp của các ô dữ liệu theo chiều ngang thể hiện 1 giá trị của dữ liệu theo cấu trúc được khống chế bởi các Cột dữ liệu.
Dòng dữ liệu chính là dữ liệu mà người dùng sẽ tạo lập thông qua việc nhập liệu/ đồng bộ từ các ứng dụng khác về Autotable

Ví dụ về dòng Dữ liệu thông tin Khách hàng

Một bảng dữ liệu luôn được tạo mới với các Trường mặc định
Trang dữ liệu có được khi bạn vừa tạo mới từ bảng trắng hoàn toàn

Công dụng ít biết của Giao diện Bảng của Autotable: Trên cùng 1 Bảng dữ liệu, người dùng có thể tạo ra nhiều giao diện khác nhau để sắp xếp hiển thị dữ liệu theo nhu cầu khác nhau
Cách tạo giao diện Bảng
Để tạo thêm giao diện Bảng trang một trang dữ liệu của Autotable, bạn hãy chọn nút đầu tiên trên Thanh Tùy chỉnh, từ menu thả xuống chọn Dạng Bảng.

Giao diện Bảng mới sẽ có dữ liệu y hệt như bảng gốc, giúp bạn tiết kiệm thời gian nhập liệu.


Tại sao tính năng tạo thêm Giao diện Bảng lại đặc biệt?
Nếu việc tạo Giao diện bảng chỉ đơn giản là giúp bạn tạo ra một trang giống trang gốc thì như vậy sẽ không có gì để nói. Bạn hoàn toàn có thể copy paste dữ liệu qua một trang mới hoặc sử dụng tính năng “Sao y trang” của Autotable để tạo một trang y hệt.

Nhưng việc tạo Giao diện Bảng ngay trong trang hiện tại sẽ giúp ích nhiều cho team work, những team có nhiều thành viên và cùng làm việc trong cùng một Bảng.

Tạo thêm giao diện Bảng giúp mỗi thành viên có nơi làm việc riêng do mỗi người sẽ có cách sắp xếp và quản lý công việc riêng, nên khi mỗi người tùy chỉnh (Ẩn cột, Nhóm cột, Lọc, Sắp xếp,…) trong Giao diện Bảng của mình sẽ không ảnh hưởng đến bảng gốc.
Tuy nhiên những dữ liệu mỗi thành viên cập nhật vào Giao diện bảng riêng của mình thì dữ liệu sẽ tự động cập nhật vào bảng gốc mà không cần phải tạo thêm tính năng liên kết nào giữa các Giao diện.
Hạn chế việc phải Sao y trang giúp tiết kiệm dung lượng và giúp bạn dễ quản lý và theo dõi hơn.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!