Cộng tác làm việc cùng Autotable

Autotable không chỉ là cơ sở dữ liệu của cá nhân, điểm đặc biệt là người dùng có thể chia sẻ thông tin đã lưu trữ, kết nối để cập nhật công việc liên tục và tương tác trực tiếp ngay trên ứng dụng để cùng cộng tác làm việc với Autotable. Để thực hiện việc này, người dùng cần thực hiện việc Chia sẻ Workspace, Thư mục, Bảng cho các người dùng khác để cùng cộng tác trên dữ liệu chung.

Chia sẻ và kết nối để cộng tác làm việc cùng Autotable

Chia sẻ Autotable với team member, với nhân viên, với đối tác,… để cùng tạo một cơ sở dữ liệu, cập nhật thông tin tức thì, quản lý và theo dõi công việc liên tục. Trong quá trình kết nối, thông tin công việc của bạn vẫn được bảo mật vì bạn có thể chia sẻ Autotable theo từng thành phần của cấu trúc quản lý thông tin. Người dùng có thể chia sẻ cộng tác với các người dùng khác theo nhiều cấp độ bao gồm:

Chia sẻ Workspace
Chia sẻ Thư mục
Chia sẻ Bảng

Khi người dùng được chia sẻ ở phạm vi cao, ví dụ như Workspace và Thư mục, tất cả quyền đối với các Bảng hoăc Thư mục con trong Workspace và Thư mục đều được kế thừa

Phân quyền

Khi mời người dùng khác tham gia quản lý công việc trong ứng dụng Autotable, bạn sẽ có những lựa chọn quyền hạn dành cho người được mời bao gồm:

Quyền chủ quản: toàn quyền chỉnh sửa bảng và được mời thêm thành viên
Quyền tạo: toàn quyền chỉnh sửa logic, thêm thông tin/ cột trong bảng
Quyền sửa: có thể thêm và chỉnh sửa từng dòng, nhưng không có quyền thêm hoặc chỉnh sửa cột trong bảng
Bình luận: có thể xem và comment trong từng công việc
Chỉ xem: chỉ có thể xem

Bạn có thể xem hướng dẫn chia sẻ trong video dưới đây:

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!