Dạng Biểu đồ Vùng

Dạng Biểu đồ Vùng
Biểu đồ Vùng khá giống với Biểu đồ Đường, nhưng khu vực dưới đường được lấp đầy. Trong khi biểu đồ Đường giúp so sánh sự khác nhau của các giá trị trong cùng điều kiện giống nhau (thời gian, chi phí,…), thì biểu đồ Vùng làm nổi bật sự thay đổi của các giá trị theo thời gian giúp người dùng dự đoán xu hướng tăng trưởng.

Xem video để được hướng dẫn cách:

Tạo Biểu đồ Vùng

Để tạo Biểu đồ Vùng trong trang Dashboard Autotable, hãy làm theo các bước:
- Trong trang Dashboard của Autotable chọn Thêm tiện ích và chọn Bảng Tổng hợp
- Trong phần cài đặt Tổng quát của Biểu đồ:

Đặt tên cho Biểu đồ
Chọn trang chứa dữ liệu cần để tạo biểu đồ
Chọn loại Biểu đồ Vùng

- Trong phần cài đặt Dữ liệu của Biểu đồ:

Chọn Thứ nguyên cột có chứa dữ liệu bạn muốn tạo biểu đồ
Chọn Chỉ số
Chọn Lưu

Tạo Bộ Lọc trong Biểu đồ Vùng

Để tạo Bộ Lọc trong Biểu đồ Tròn trong trang Dashboard Autotable, hãy làm theo các bước:
- Trong phần cài đặt Bộ lọc của Biểu đồ:

Chọn +Thêm Bộ lọc
Chọn cột dữ liệu muốn lọc theo
Chọn những tùy chỉnh theo ý bạn

Tùy chỉnh kiểu cho Biểu đồ Vùng

Để tùy chỉnh kiểu cho Biểu đồ Vùng trong trang Dashboard Autotable, hãy chọn Kiểu trong phần cài đặt Biểu đồ. Trong phần này bạn có thể tùy chọn ẩn/ hiện giá trị, tùy chỉnh màu hoặc ẩn/ hiện chú thích cho biểu đồ .

Xem video để được hướng dẫn cách tạo Biểu đồ Vùng:

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!