Dạng Biểu đồ Tròn

Dạng Biểu đồ Tròn

Biểu đồ tròn trong Dashboard Autotable giúp người dùng giám sát những mục khác nhau của cùng một đối tượng thông tin, giúp tập trung phân tích một đối tượng cụ thể. Nhưng nếu bạn muốn so sánh nhiều đối tượng thông tin, tốt nhất vẫn nên sử dụng vào biểu đồ cột, vùng hoặc đường.

Tạo Biểu đồ Tròn

Để tạo Biểu đồ Tròn trong trang Dashboard Autotable, hãy làm theo các bước:

- Trong trang Dashboard của Autotable chọn Thêm tiện ích và chọn Bảng Tổng hợp
- Trong phần cài đặt Tổng quát của Biểu đồ:

Đặt tên cho Biểu đồ
Chọn trang chứa dữ liệu cần để tạo biểu đồ
Chọn loại Biểu đồ Tròn

- Trong phần cài đặt Dữ liệu của Biểu đồ:

Chọn Thứ nguyên cột có chứa dữ liệu bạn muốn tạo biểu đồ
Chọn Chỉ số
Chọn Lưu

Tạo Bộ Lọc trong Biểu đồ Tròn

Để tạo Bộ Lọc trong Biểu đồ Tròn trong trang Dashboard Autotable, hãy làm theo các bước:

- Trong phần cài đặt Bộ lọc của Biểu đồ:

Chọn +Thêm Bộ lọc
Chọn cột dữ liệu muốn lọc theo
Chọn những tùy chỉnh theo ý bạn

Tùy chỉnh kiểu cho Biểu đồ Tròn
Để tùy chỉnh kiểu cho Biểu đồ Tròn trong trang Dashboard Autotable, hãy chọn Kiểu trong phần cài đặt Biểu đồ. Trong phần này bạn có thể tùy chọn ẩn/ hiện giá trị, tùy chỉnh màu hoặc ẩn/ hiện chú thích cho biểu đồ .

Xem video để được hướng dẫn cách tạo Biểu đồ Tròn:

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!