Dạng Biểu đồ Đường

Dạng Biểu đồ Đường
Tương tự Biểu đồ Vùng, Biểu đồ Đường cũng cho phép người dùng theo dõi sự thay đổi của các giá trị qua từng thời kỳ khác nhau đồng thời so sánh những thay đổi dáng kể giữa các số liệu.

Tạo Biểu đồ Đường

Để tạo Biểu đồ Đường trong trang Dashboard Autotable, hãy làm theo các bước:
- Trong trang Dashboard của Autotable chọn Thêm tiện ích và chọn Bảng Tổng hợp
- Trong phần cài đặt Tổng quát của Biểu đồ:

Đặt tên cho Biểu đồ
Chọn trang chứa dữ liệu cần để tạo biểu đồ
Chọn loại Biểu đồ Đường

- Trong phần cài đặt Dữ liệu của Biểu đồ:

Chọn Thứ nguyên cột có chứa dữ liệu bạn muốn tạo biểu đồ
Chọn Chỉ số
Chọn Lưu

Tạo Bộ Lọc trong Biểu đồ Đường

Để tạo Bộ Lọc trong Biểu đồ Đường trong trang Dashboard Autotable, hãy làm theo các bước:
- Trong phần cài đặt Bộ lọc của Biểu đồ:

Chọn +Thêm Bộ lọc
Chọn cột dữ liệu muốn lọc theo
Chọn những tùy chỉnh theo ý bạn

Tùy chỉnh kiểu cho Biểu đồ Đường

Để tùy chỉnh kiểu cho Biểu đồ Đường trong trang Dashboard Autotable, hãy chọn Kiểu trong phần cài đặt Biểu đồ. Trong phần này bạn có thể tùy chọn ẩn/ hiện giá trị, tùy chỉnh màu hoặc ẩn/ hiện chú thích cho biểu đồ .

Xem video để được hướng dẫn cách tạo Biểu đồ Đường:

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!