Bảng Tổng hợp dữ liệu trong trang Dashboard

Bảng Tổng hợp dữ liệu giúp người dùng có số liệu cụ thể về đối tượng thông tin cần theo dõi và phân tích những số liệu ngay trong các bảng quản lý công việc của bạn trong Autotable:

Bảng tổng hợp Dashboard

Tạo Bảng Tổng hợp
Để tạo Bảng Tổng hợp trong trang Dashboard Autotable, hãy làm theo các bước:

- Trong trang Dashboard của Autotable chọn Thêm tiện ích và chọn Biểu đồ
- Tiến hành cài đặt dữ liệu

Đặt tên cho bảng Bảng Tổng hợp
Chọn trang chứa số liệu bạn muốn tổng hợp
Chọn các cột dữ liệu làm thứ nguyên và chỉ số

Lọc Bảng tổng hợp dữ liệu

Để lọc Bảng tổng hợp dữ liệu, hãy làm theo các bước:

Chọn Bộ lọc trong phần cài đặt Bảng tổng hợp dữ liệu
Chọn +Thêm Bộ lọc
Chọn cột chứa dữ liệu để lọc theo
Và chọn các bước tùy chỉnh cho số liệu theo ý bạn.
Hãy nhớ chọn Lưu

Tùy chỉnh kiểu cho Bảng tổng hợp dữ liệu
Để tùy chỉnh kiểu cho Bảng tổng hợp dữ liệu, hãy chọn Kiểu trong phần cài đặt Bảng tổng hợp dữ liệu. Trong phần này bạn có thể tùy chỉnh màu sắc và kiểu cho các chỉ số trong Bảng Tổng hợp.

Xem video dưới đây để được hướng dẫn chi tiết cách thực hiện.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!