Autotable có rất nhiều tính năng giúp bạn có thể quản lý và cộng tác công việc hiệu quả, tiết kiệm nhiều thời gian và nâng cao hiệu quả công việc:

Autotable là gì?
Tổ chức cấu trúc tổ chức và phân quyền
Cấu trúc bảng dữ liệu
Sử dụng Dashboard làm báo cáo realtime
Automation và Reminder

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!