Với template quản lý Client tiềm năng dành cho Agency, bạn có thể:
Lưu trữ và quản lý danh sách client tiềm năng
Theo dõi bán hàng theo pipeline tùy chỉnh. Ví dụ: Gửi introduction -> Quotation/Proposal -> Pitching -> Contract -> Won/Lost
Quản lý các hoạt động follow khách hàng của Sales như email, gọi điện, meeting,...; nhắc nhở các hoạt động cho Sales
Thiết lập gửi email tự động như email gửi proposal, quotation,...
Báo cáo: bạn có thể tự thiết lập các báo cáo mình cần theo dõi như báo cáo theo pipeline, tỉ lệ chuyển đổi, doanh thu thực tế/kì vọng

Link Template: https://autotable.vn/templates/ban-hang/4d91de0c31

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!