Template quản lý dự án dành cho Agency giúp bạn:
Cộng tác công việc tốt hơn giữa các thành viên trong quá trình làm việc.
Dễ dàng nắm được tiến độ công việc và truy cập vào các material như hình ảnh, content, landingpage,...

Một số tính năng:
Quản lý công việc của nhiều dự án trên cùng 1 giao diện
Phân công công việc cho các thành viên
Thiết lập nhắc nhở deadline
Giao diện Kanban trực quan để theo dõi tiến độ công việc
Giao diện Lịch trực quan để theo dõi deadline công việc
Báo cáo tổng hợp

Link Template: https://autotable.vn/templates/quan-ly/cf25882334

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!